สถานที่ตั้ง

โรงเรียน Roxeth มธุรส
เฮ้าส์ Buckholt
25 ถนนกลาง
แฮร์โรว์อยู่บนเนินเขา
Middlesex
0HW HA2

Click here for local bus routes.


View Larger Map