วันที่ระยะเวลา

 

Summer Term 2024

Inset for Staff: Monday 22nd & วันอังคารที่ 23 เมษายน,en

Term Begins:

Wednesday 24th April

วันหยุดธนาคาร: Monday 6th May

ระยะครึ่ง:

Monday 27th May – Friday 31st May

Term Ends:

Friday 12th July at midday

Term Dates 24- 25

ฤดูใบไม้ร่วง,,en,วันพุธที่ 9 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม,,en,วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน,,en,วันพัฒนาพนักงาน,,en,วันจันทร์ที่ 7 และวันอังคารที่ 8 กันยายน,,en,ระยะฤดูใบไม้ผลิ,,en,วันอังคารที่ 5 มกราคม - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์,,en,วันจันทร์ที่ 4 มกราคม,,en,ภาคฤดูร้อน,,en,วันอังคารที่ 20 เมษายน - วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคมเวลา,,en,วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม,,en,วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน,,en,วันจันทร์ที่ 19 เมษายนและวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน,,en 2024

Inset for Staff:

Monday 2nd September and Tuesday 3rd September

Term Begins:

Wednesday 4th September

ระยะครึ่ง:

Monday 21st October – Friday 1st November

Term Ends:

วันพุธ 11TH December at midday after the Nativity

Holiday Club – available

School Closed 2 weeks over Christmas

 

Spring Term 2025

Inset for Staff:

Monday 6th January

Term Begins:

Tuesday 7th January
ระยะครึ่ง:

Monday 17th – Friday 21st February

Term Ends:

Friday 28th March at midday

Summer Term 2025

Inset for Staff:

Tuesday 22nd April

Term Begins:

Wednesday 23rd April

วันหยุดธนาคาร: Monday 5th May

ระยะครึ่ง:

Monday 26th May – Friday 30th May

Term Ends:

Friday 11th July

School Times

TERM TIME:

8.00 – 8.30 – Breakfast Club Standard full school day 8.30 – 3.00

8.30 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club 1

4 – 5 after school club 2

 

 

HOLIDAY CLUB:

8.00- 9.00 – Breakfast Club Standard full holiday club day 9.00 – 3.00

9.00 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club

 

N.B. Holiday Club is available at additional cost for childcare during the school holidays, ensuring childcare for 48 weeks a year. We are fully closed for 2 weeks at Christmas and 2 weeks at the end of the Summer break.