เจ้าของโรงเรียน,,en,คุณสามารถติดต่อหัวหน้างานและเจ้าของได้ที่,,en

Mrs Suzanne Goodwin – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 ถนนกลาง, Harrow, Middlesex, 0HW HA2 02084222092.