Registration Form

Kung nais mong irehistro ang iyong anak, mangyaring gusto mong kumpletuhin ang registration form na maaaring ma-download sa pamamagitan ng pag-click here.

Mangyaring ibalik ito sa Headteacher kasama ang isang tseke para sa £ 50.00.

Roxeth Mead School,
Buckholt House,
25 Middle Road,
Harrow on the Hill,
Middlesex,
HA2 Ohw