Term Dates

2020-2021

Kataga ng Taglagas,,en,Miyerkules ika-9 ng Setyembre - Huwebes ika-10 ng Disyembre sa,,en,Lunes ika-26 ng Oktubre,,en,Biyernes Ika-6 ng Nobyembre,,en,Mga Araw ng Pag-unlad ng Staff,,en,Lunes 7 at Martes ika-8 ng Setyembre,,en,Term ng Spring,,en,Martes Ika-5 ng Enero - Biyernes 26 Marso sa,,en,Lunes ika-15 ng Pebrero - Biyernes ika-19 ng Pebrero,,en,Lunes ika-4 ng Enero,,en,Panahon ng Tag-init,,en,Martes ika-20 ng Abril - Huwebes ika-8 ng Hulyo sa,,en,Lunes ika-31 ng Mayo,,en,Biyernes ika-4 ng Hunyo,,en,Lunes ika-19 ng Abril at Lunes ng ika-7 ng Hunyo,,en 2020
Wednesday 9th September – Thursday 10th December at 12 noon
Half Term: Monday 26th October – Friday 6th November
Staff Development Days: Monday 7th and Tuesday 8th September

Spring Term 2021
Tuesday 5th January – Friday 26th March at 12 noon
Half Term: Monday 15th February – Friday 19th February
Staff Development Days: Monday 4th January

Summer Term 2021
Tuesday 20th April – Thursday 8th July at 12 noon
Half Term: Monday 31st May – Friday 4th June
Staff Development Days: Monday 19th April and Monday 7th June