Newsletters

Mahalaga ang pakikipag -usap sa mga magulang,en,Nakikipag -usap kami araw -araw sa pamamagitan ng eylog,en,kung saan makikita ng mga magulang,en,mga larawan,en,ng kanilang anak na nakikibahagi sa mga masayang gawain sa araw,en,Magpapadala din kami ng mga titik at impormasyon sa pamamagitan ng email,en,At saka,en,Nag -publish kami ng isang newsletter sa pagtatapos ng bawat kalahating termino,en,upang ang mga magulang ay maaaring makakuha ng isang lasa ng kung ano ang nangyayari sa lahat ng mga klase sa,en,at kung saan naglalathala kami ng iba pang mga mensahe,en,Mangyaring mag -click dito upang tingnan ang aming pinakabagong mga newsletter,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Nursery and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth Pebrero,,en,Roxeth April19 Newsletter,,en,Roxeth May,,en 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023