Newsletters

La comunicació amb els pares és important,en,Ens comuniquem diàriament a través del log,en,On veuran els pares,en,fotografies,en,del seu fill que participa en les activitats divertides del dia,en,També enviarem cartes i informació per correu electrònic,en,A més,en,Publicem un butlletí al final de cada mig termini,en,Per tant, els pares poden obtenir un sabor del que està passant a totes les classes del,en,i on publiquem altres missatges,en,Feu clic aquí per veure els nostres darrers butlletins,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Viver and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March,en 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth juliol,en 2023