Viver

Under the expert care and supervision of our staff, our pre-school and nursery occupies most of the ground floor of Buckholt House.

We follow the Early Years Foundation Curriculum and is also an integral part of the school and shares the same high standards.

Children are accepted from the age of three months.

Our nursery classes provide for:

  • Comunicació i llenguatge
  • El desenvolupament físic
  • el desenvolupament social i emocional personal
  • tenia les àrees específiques de
  • alfabetisme
  • matemàtiques
  • Comprendre el món
  • arts i disseny expressiu

Els nostres motius de seguretat i ofereix un lloc: jocs a l'aire lliure – diapositives, escalada-marcs, cotxes d'empenta, scooters, cotxets, cèrcols, boles, saltant-se, bosses de fesol, cordes e.t.c.

El nostre viver ofereix una assegurança, fundació feliç per al desenvolupament educatiu i social del seu fill. Els informes sobre el desenvolupament i el progrés del seu fill són a petició,en.