Handige informatie voor aanstaande ouders

Algemeen,,en,Voortgangsrapporten worden aan het einde van elke termijn verstrekt,,en,personeel dat elke ochtend voor school of na schooltijd beschikbaar is om met de ouders te praten,,en,kinderen kunnen een warme schoolmaaltijd krijgen,,en,online besteld vanaf,,en,De pantry,,en,of mag een verpakte lunch meenemen om te eten,,en,Kinderen dragen een smart,,en,eenvoudig uniform dat lokaal verkrijgbaar is bij Billings en Edmunds in Harrow-on-the-Hill,,en,Toelating en,,en,Toegang tot de school,,en,registratie,,en,moet worden voltooid en er is een vergoeding van £ 75,00 verschuldigd voor het registreren van de gegevens van uw kind bij de school,,en,Voltooiing van de registratie van, garandeert niet dat uw kind een plaats heeft,,en,Beoordeling,,en,Alle leerlingen worden beoordeeld voordat een plaats wordt aangeboden,,en,Aanvaarding,,en

  • The school year is divided into three terms of approximately eleven weeks each.
  • Progress reports are given towards the end of every term.
  • We operate an “open-door” policy, staff being available to talk to parents any morning before school or after school.
  • For lunch, children can have a hot school meal, ordered online from “The Pantry” or may bring a packed lunch to eat. Milk is supplied mid-morning, if desired, for a small charge. Click here for some tips on packed lunches. (Please note that Roxeth Mead is a nut free zone so kindly do not include nuts in your child’s school lunch box).
  • Children wear a smart, simple uniform which can be obtained locally from Billings and Edmunds in Harrow-on-the-Hill. Uniform List Jan 2019

Admission and Entry to the School

  • Registration: Een registration form must be completed and a fee of £75.00 is payable for registering your child’s details with the school. Completion of the Registration From does not guarantee your child a place.
  • Assessment: All pupils are assessed before a place is offered.
  • Acceptance: Wanneer een plaats wordt aangeboden, moet een Aanvaardingsformulier worden ingevuld en moet de aanbetaling van £ 500 binnen een maand na de datum van de aanbiedingsbrief worden betaald,,en,Deze aanbetaling wordt niet terugbetaald als de leerling vervolgens niet de plaats inneemt die op de school wordt aangeboden,,en,Nalaten om te concurreren en het acceptatieformulier terug te sturen,,en,Toelatingsformulier inclusief medische informatie,,en,en storten op de aangegeven datum,,en,kan ertoe leiden dat de plaats wordt aangeboden aan iemand anders op de wachtlijst,,en,Storting,,en,dit wordt teruggegeven wanneer het kind de school verlaat,,en,het verstrekken van er geen verschuldigde schulden en de juiste opzegtermijn is gegeven,,en,prestatie,,en,De kinderen bereiken hoog in relatie tot startpunten,,en,van ons jaar,,en,leerlingen behaalden boven de nationale normen in,,en,Waar gaan kinderen heen?,,en. This deposit is not refundable should the pupil subsequently not take up the place offered at the School.
  • Failure to compete and return the Acceptance Form, Admission Form including medical information, and deposit by the stated date, may result in the place being offered to someone else on the waiting list.
  • Deposit: this will be returned when the child leaves the school, providing there a no debts owing and the correct notice period has been given.

Achievement

The children achieve highly in relation to starting points. 80% of our Year 2 pupils achieved above the National norms in 2018.

Where to Children go on to?

Children go on to attend a variety of schools from Roxeth Mead including, Orley Farm, Haberdashers, Buckingham Prep, Alpha Prep, Buxlow Prep, Reddiford, Quainton Hall and a range of State Schools.

Special Educational Needs or More Able

If you child has Special Educational Needs or is More Able, has an EHCP, or is a child where English is not their first language, please make us aware of this during our admission discussions so that we are fore-warned and can work out the best way to help and support your child.