Datas prazo

AUTUMN TERM 2019
Term begins: Xoves 5 de setembro,,en,Luns 21 de outubro a venres 1 de novembro inclusive,,en,Xoves 12 de decembro á hora do xantar,,en,Martes 3,,en,Mércores 4 de setembro,,en,Mércores 8 de xaneiro,,en,Luns 17 de febreiro a venres 21 de febreiro inclusive,,en,Venres 3 de abril á hora do xantar,,en,Martes 7 de xaneiro,,en,Mércores 22 de abril,,en,Luns 25 de maio a venres 29 de maio inclusive,,en,Venres 3 de xullo á hora do xantar,,en,Luns 20,,en,Martes 21 de abril,,en
Metade do prazo: Monday 21st October to Friday 1st November inclusive
Term ends: Thursday 12th December at lunchtime
Staff Training: Tuesday 3rd & Wednesday 4th September

SPRING TERM 2020
Term begins: Wednesday 8th January
Metade do prazo: Monday 17th February to Friday 21st February inclusive
Term Ends: Friday 3rd April at lunchtime
Staff Training: Tuesday 7th January

SUMMER TERM 2020
Term begins: Wednesday 22nd April
Metade do prazo: Monday 25th May to Friday 29th May inclusive
Term ends: Friday 3rd July at lunchtime
Staff Training: Monday 20th & Tuesday 21st April

 

2020-2021

Prazo de outono,,en,Mércores 9 de setembro - Xoves 10 de decembro ás,,en,Luns 26 de outubro,,en,Venres 6 de novembro,,en,Xornadas de desenvolvemento de persoal,,en,Luns 7 e martes 8 de setembro,,en,Prazo de primavera,,en,Martes 5 de xaneiro - venres 26 de marzo ás,,en,Luns 15 de febreiro - Venres 19 de febreiro,,en,Luns 4 de xaneiro,,en,Prazo de verán,,en,Martes 20 de abril - Xoves 8 de xullo ás,,en,Luns 31 de maio,,en,Venres 4 de xuño,,en,Luns 19 de abril e luns 7 de xuño,,en 2020
Wednesday 9th September – Thursday 10th December at 12 noon
Metade do prazo: Monday 26th October – Friday 6th November
Staff Development Days: Monday 7th and Tuesday 8th September

Spring Term 2021
Tuesday 5th January – Friday 26th March at 12 noon
Metade do prazo: Monday 15th February – Friday 19th February
Staff Development Days: Monday 4th January

Summer Term 2021
Tuesday 20th April – Thursday 8th July at 12 noon
Metade do prazo: Monday 31st May – Friday 4th June
Staff Development Days: Monday 19th April and Monday 7th June