Datas prazo

AUTUMN TERM 2019
Term begins: Xoves 5 de setembro,,en,Luns 21 de outubro a venres 1 de novembro inclusive,,en,Xoves 12 de decembro á hora do xantar,,en,Martes 3,,en,Mércores 4 de setembro,,en,Mércores 8 de xaneiro,,en,Luns 17 de febreiro a venres 21 de febreiro inclusive,,en,Venres 3 de abril á hora do xantar,,en,Martes 7 de xaneiro,,en,Mércores 22 de abril,,en,Luns 25 de maio a venres 29 de maio inclusive,,en,Venres 3 de xullo á hora do xantar,,en,Luns 20,,en,Martes 21 de abril,,en
Metade do prazo: Monday 21st October to Friday 1st November inclusive
Term ends: Thursday 12th December at lunchtime
Staff Training: Tuesday 3rd & Wednesday 4th September

SPRING TERM 2020
Term begins: Wednesday 8th January
Metade do prazo: Monday 17th February to Friday 21st February inclusive
Term Ends: Friday 3rd April at lunchtime
Staff Training: Tuesday 7th January

SUMMER TERM 2020
Term begins: Wednesday 22nd April
Metade do prazo: Monday 25th May to Friday 29th May inclusive
Term ends: Friday 3rd July at lunchtime
Staff Training: Monday 20th & Tuesday 21st April