Formulario de Inscrición

If you wish to register your child, completa o formulario de inscrición que se pode descargar facendo clic aquí,,en,ten que completar o,,en,paquete de admisións,,en,• Rexistra o formulario de consentimento fotográfico,,en,informes, etc.,,en – Prospectus Insert – Registration Info & Form.docx. Please return it to the Headteacher together with a cheque for £75.00.

To: Roxeth Mead Escola,
Buckholt Casa,
25 Middle Road,
Harrow on the Hill,
Middlesex,
HA2 OHW. Email: info@roxethmead.com

 

ADMISSIONS PACK:

Once you have registered and your child has been assessed, you need to complete the admissions pack:

• Complete the Admissions Form Admissions Form Roxeth Mead.docx
• Read the Terms and Conditions Terms & Conditions
• Sign the Acceptance Form Entrance Acceptance Form.docx
• Sign the Photographic Consent Form Photographic Images of Children Consent Form Roxeth Mead.docx

Return with
• £500 deposit
• Certificado de nacemento ou pasaporte do seu fillo como proba de data de nacemento,,en,• Fotografía recente de tamaño do pasaporte do seu fillo,,en,con nome na parte de atrás,,en,• Calquera documentación de apoio, por exemplo,,en,Plan de atención e saúde educativa,,en,calquera outra Necesidade educativa especial,,en,anterior,,en,viveiro,,en,informes, etc.,,en,docx,,en,DATOS TERMINOS 2018.docx,,en
• Passport sized recent photograph of your child, with name on the back
• Any supporting documentation e.g. Educational Care and Health Plan, any other Special Educational Needs, previous nursery reports etc..

Uniform List 2023-24