פּלאַץ

ראָקסעטה Mead שולע
בוקכאָלט הויז
25 מיטל וועג
בראָנע אויף דעם בערגל
מידדלעסעקס
האַ2 0הוו

Click here for local bus routes.


View Larger Map