קינדער-צימער

אונטער די עקספּערט זאָרג און השגחה פון אונדזער שטעקן,,en,אונדזער פּריסקול און קינדער-צימער אַקיאַפּייז רובֿ פון די ערד שטאָק פון Buckholt הויז,,en, our baby room, pre-school and nursery occupies most of the ground and first floor of Buckholt House.

We follow the Early Years Foundation Curriculum and is also an integral part of the school and shares the same high standards.

Children are accepted from the age of three months.

Our nursery classes provide for:

  • Communication and language
  • Physical development
  • Personal social and emotional development
  • Literacy
  • Mathematics
  • Understanding the world
  • Expressive arts and design

Our safe and secluded grounds offer: outdoor play – slides, climbing-frames, mud kitchen, sand play, water play, push cars, scooters, tricycles, balance bikes, prams, hoops, balls, skipping, bean-bags, ropes e.t.c.

Our nursery provides a secure, happy foundation for your child’s educational and social development.