שטעקן רשימה

Owner & Headteacher – Mrs S Goodwin

Co-Headteacher – Mrs S Mackintosh

School Business Manager – Mrs C Blunt

קינדער-צימער Manager (lower school) – Mrs L O’Neill

Nursery Manager (upper school) – Mrs R Kalsi

Staff:

Mrs Turei

Mrs Ranabahu

Mrs R Kalsi

Mrs P Ghatora,

Mrs K Azar

Mrs K Sheikh

Miss M Gohil

Miss A Hayes

Miss Pallavi

מרס s סאַלעס,en

Premises – Mr P Lee

& נבספּ;