טערמין דאַטעס

Spring Term 2023

Inset for Staff : דינסטיק 3רד & מיטוואָך 4טה יאַנואַר,en

Term Begins: דאָנערשטיק 5טה יאַנואַר,en

האַלף טערם: Monday 13th – Friday 17th February

Term Ends: פרייַטיק 24טה March at midday

& נבספּ;

Summer Term 2023

Inset for Staff : Tuesday 18th April

Term Begins: מיטוואָך 19טה אַפּריל
Bank Holiday: מאָנטיק 1סט מייַ

האַלף טערם: Monday 29th May – Friday 3rd June

Term Ends: מיטוואָך 12טה July at midday

& נבספּ;

& נבספּ;

Autumn Term 2023

Inset for Staff: מאָנטיק 4טה & דינסטיק 5טה סעפּטעמבער

Term Begins:

Wednesday 6th September

האַלף טערם:

Monday 16th October – Friday 27th October – Holiday Club available

Term Ends:

מיטוואָך 13טה December at midday after Christmas Nativity

Holiday Club – 14th and 15th December
School Closed 2 weeks over Christmas –

Spring Term 2024

Inset for Staff: Monday 8th January

Term Begins:

Tuesday 9th January

האַלף טערם:

Monday 12th – Friday 16th February

Term Ends:

Thursday 28th March at midday

Summer Term 2024

Inset for Staff: Monday 22nd & Tuesday 23rd April

Term Begins:

Wednesday 24th April

Bank Holiday: Monday 6th May

האַלף טערם:

Monday 27th May – Friday 31st May

Term Ends:

Friday 12th July at midday

School Times

TERM TIME:

8.00 – 8.30 – Breakfast Club Standard full school day 8.30 – 3.00

8.30 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

  • – 4 after school club 1
  • – 5 after school club 2

& נבספּ;

& נבספּ;

HOLIDAY CLUB:

8.00- 9.00 – Breakfast Club Standard full holiday club day 9.00 – 3.00

9.00 – 12.00 morning session

12.00 – 3.00 afternoon session

3 – 4 after school club

& נבספּ;

N.B. Holiday Club is available at additional cost for childcare during the school holidays, ensuring childcare for 48 weeks a year. We are fully closed for 2 weeks at Christmas and 2 weeks at the end of the Summer break.

& נבספּ;