Προσωπικό Κατάλογος

Owner – Mrs S Goodwin

Διευθυντής του σχολείου – Mrs S Mackintosh

School Business Manager – Mrs C Blunt

Φυτώριο Manager (lower school) – Mrs L O’Neill

Nursery Manager (upper school) – Mrs R Kalsi

Άλλο προσωπικό,en,Κα N Gordon,en,Κυρία S Akter,en,Κυρία M Muri,haw,Κυρία D Kanabar,hi:

Mrs K Sheikh

Mrs G Turei

Mrs P Ghatora

Miss M Gohil

Miss Pallavi

Ms N Gordon

Mrs S Akter

Δεσποινίς R Perkins,en,Η κ. Z Sayed,en

Mrs Z Sayed

 

Premises – Mr P Lee