Περίοδος Ημερομηνίες

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ TERM 2018

Term αρχίζει: Wednesday 5th September

Half Term: Monday 22nd October to Friday 2nd November inclusive

άκρα όρος: Friday 7th December at 12.00 noon

Staff Training: Monday 3rd September & Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου,en

Εαρινό Εξάμηνο 2019

Term αρχίζει: Tuesday 8th January

Half Term: Monday 18th February to Friday 22nd February inclusive

Term Ends: Friday 5th April at 12.00 noon

Staff Training: Monday 7th January

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TERM 2019

Term αρχίζει: Wednesday 24th April

Half Term: Monday 27th May to Monday 3rd June inclusive

άκρα όρος: Wednesday 10th July at 12.00 noon

Staff Training: Monday 3rd June