Περίοδος Ημερομηνίες

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ TERM 2018

Term αρχίζει: Wednesday 5th September

Half Term: Monday 22nd October to Friday 2nd November inclusive

άκρα όρος: Friday 7th December at 12.00 noon

Staff Training: Monday 3rd September & Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου,en

Εαρινό Εξάμηνο 2019

Term αρχίζει: Tuesday 8th January

Half Term: Monday 18th February to Friday 22nd February inclusive

Term Ends: Friday 5th April at 12.00 noon

Staff Training: Monday 7th January

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TERM 2019

Term αρχίζει: Wednesday 24th April

Half Term: Monday 27th May to Monday 3rd June inclusive

άκρα όρος: Wednesday 10th July at 12.00 noon

Staff Training: Tuesday 23rd April & Monday 3rd June

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ TERM 2019
Term αρχίζει: Thursday 5th September
Half Term: Monday 21st October to Friday 1st November inclusive
άκρα όρος: Thursday 12th December at lunchtime
Staff Training: Tuesday 3rd & Wednesday 4th September

Εαρινό Εξάμηνο 2020
Term αρχίζει: Wednesday 8th January
Half Term: Monday 17th February to Friday 21st February inclusive
Term Ends: Friday 3rd April at lunchtime
Staff Training: Tuesday 7th January

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TERM 2020
Term αρχίζει: Wednesday 22nd April
Half Term: Monday 25th May to Friday 29th May inclusive
άκρα όρος: Friday 3rd July at lunchtime
Staff Training: Monday 20th & Tuesday 21st April