Περίοδος Ημερομηνίες

Εαρινό Εξάμηνο 2018

Term αρχίζει: Τρίτη 9ου Ιανουάριος,en

Half Term: Δευτέρα 12ου Φεβρουαρίου έως Παρασκευή,,en,ξεκινά όρος,,en 16ου Φεβρουάριο συμπεριλαμβανομένου,,en,Περιλαμβάνει τον Ιούνιο,,en,Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου,,en,Δευτέρα 22 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 2 Νοεμβρίου συμπεριλαμβανομένου,,en,Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στο,,en,μετα μεσημβριας,,en,Τρίτη 8 Ιανουαρίου,,en,Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου συμπεριλαμβανομένου,,en,Παρασκευή 5 Απριλίου στο,,en,Τετάρτη 24 Απριλίου,,en,Δευτέρα 27 Μαΐου έως Δευτέρα,,en,συμπεριλαμβανομένου του Ιουνίου,,en,Τετάρτη 10 Ιουλίου στο,,en

άκρα όρος: Τετάρτη 28ου Μαρτίου 12.30 Μμ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TERM 2018

Term αρχίζει: Τρίτη 24ου Απρίλιος

Αργία τράπεζων: Δευτέρα 7ου Ενδέχεται

Half Term: Δευτέρα 28ου Μπορεί μέχρι την Παρασκευή 1st June inclusive

άκρα όρος: Τετάρτη 11ου Ιουλίου 12.30 Μμ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ TERM 2018

Term αρχίζει: Wednesday 5th September

Half Term: Monday 22nd October to Friday 2nd November inclusive

άκρα όρος: Friday 7th December at 12.30 p.m.

Εαρινό Εξάμηνο 2019

Term αρχίζει: Tuesday 8th January

Half Term: Monday 18th February to Friday 22nd February inclusive

Term Ends: Friday 5th April at 12.30 p.m.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ TERM 2019 (Προσωρινός)

Term αρχίζει: Wednesday 24th April

Half Term: Monday 27th May to Monday 3 rd June inclusive

άκρα όρος: Wednesday 10th July at 12.30 p.m.