Δήλωση αποστολής & Στόχοι

Σχολή σύνθημα: ‘In Discendo Gaudium’ – Χαρά στη Μάθηση

Δήλωση αποστολής
Επικεντρώθηκε στις αρχές της επικεντρώνονται στο παιδί αριστείας και inclusivity, Roxeth Mead ως στόχο να παρέχει μια ευρεία εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα περιβάλλον όπου γαλούχηση αποτιμώνται επιμέρους ιδιότητες, enabling pupils to grow in confidence and reach their full potential. The children are prepared for a successful, χαρούμενο και υγιές μέλλον βασίζεται στην ευπρέπεια, αμοιβαίο σεβασμό και την αγάπη της μάθησης.

Βασικές Αξίες Core: ‘Child-Centred Excellence’

Σχέσεις: Great importance is placed on developing a sense of responsibility for oneself and others. We have a consistent approach in our school rules and routines that fosters co-operation and empathy and provides a safe and happy community where all feel able to work together.

Κάλυψη: We are highly inclusive in our approach to all aspects of daily life. Fairness and equality of opportunity are central to our ethos and each child is valued for his or her individual effort and contribution.

Αριστείας: Combined with the principle of inclusiveness is a commitment to excellence. We believe in recognising each child’s abilities and talents fostering a pride in achievement. Engendering an enduring enthusiasm to learn is paramount and the pursuit of excellence is perceived as an enjoyable experience.

Κοινότητα: Οι σύσφιγξη των σχέσεων που αναπτύσσονται με τους μαθητές και τους γονείς τους, έτσι ώστε η εκπαιδευτική εμπειρία μπορεί να είναι μια αποτελεσματική εταιρική σχέση μεταξύ σχολείου και σπιτιού.

Sprituality: We are proud of our Christian heritage whilst embracing the religious and cultural differences of all children and parents who are part of our community. We celebrate and respect diversity.


Στόχοι
In preparing Roxeth Mead children for a happy and successful future, we aim:

1. to provide the highest standards of teaching for every child in our care.

2. to provide a stimulating, supportive environment which encompasses all aspects of the children’s spiritual, ηθικός, social and cultural development equipping them with a set of positive values that will remain with them throughout their lives.

3. to foster a sense of ambitious direction and independence that engenders a life long love of learning.

4. to encourage self discipline, adaptability, flexibility and self reliance, which are vital components in the process of achieving success, enabling them to meet the demands and challenges at the next stage of their education with confidence and good humour.

5. to develop each child’s self esteem and potential through a breadth of educational experience.

6. to demonstrate the importance of working together through mutual respect.

7. to foster a sense of belonging within a community where each person is recognised for his or herself, where all are working together to form warm and happy relationships.

8. to nurture a sense of responsibility within our own school environment and the wider community.

9. to maintain an environment where children are happy, healthy and safe.

10. to provide opportunities for personal and professional growth for all who live and work in our school community.