Φόρμα Εγγραφής

Εάν επιθυμείτε να εγγράψετε το παιδί σας, παρακαλώ θα συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ here.

Παρακαλούμε επιστρέψτε ο διευθυντής μαζί με μια επιταγή για £ 50.00.

Roxeth Mead Σχολείο,
Buckholt House,
25 Μέση Road,
Harrow on the Hill,
Middlesex,
ΗΑ2 OHW