თანამშრომელთა სია

Headteachers,,en,ქალბატონი სანდინი,,en,ქალბატონი ს მაკინტოში,,en,ხელმძღვანელის მოადგილე და წელი 1,,en,მასწავლებელი ქალბატონი F Power,,en,უფროსი მასწავლებელი,,en,ქალბატონი ისაკი,,en,მიღება მასწავლებლები,,en,ქალბატონი კ Amin,,en,ქალბატონი ჯ Conway,,en,მიღება TA,,en,ქალბატონი გ,,en,სკოლამდელი სკოლა,,en,ქალბატონი ლ O'Neill,,en,ქალბატონი რ ქალსი,,en,ბავშვის ოთახი,,en,ქალბატონი ს პეინი,,en,კომპიუტერული მასწავლებელი,,en,ქალბატონი C ელისი,,en,შენობები,,en,ბატონი პ ლი,,en – Mrs S Goodwin & Mrs S Mackintosh

School Business Manager – Mrs C Blunt

Senior Teacher (part-time) – Mrs A Isaacs

Year 1 & 2 Teacher – Mrs J Conway

საბავშვო Teacher – Mrs K Afsari

Reception Teacher – Mrs R Kalsi

ბაღები TA,,en,ქალბატონი P პატელი,,en,ქალბატონი კ შეიხი,,en,მისის L სმიტი,,en,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს,,en,ქალბატონი M ალფანო,,en – Mrs G Turei

Pre-School – Mrs L O’Neill, Mrs P Patel, Mrs P Ghatora

Baby Room – Mrs K Sheikh, Miss L Smith

PPA / Computing Teacher (part-time) – Mrs C Ellis

PPA / Humanities (part-time) – Mrs M Alfano

Premises – Mr P Lee