Curriculum

სასწავლო გეგმის მიზანი,,en,როქსეთ მიდის სკოლაში ჩვენი ხედვაა შევქმნათ სკოლა, რომელიც მოუწოდებს მის შვილებს იყვნენ წარმატებული მოსწავლეები,,en,დარწმუნებული პირები და პირადი წარმატების მისაღწევად,,en,სწავლის სამშენებლო ბლოკები,,en,რომლებიც ქმნიან ROXETH საფუძველს, რომელზეც ჩვენი სასწავლო პროგრამაა აგებული,,en,ჩვენი მიზანია, რომ ამ ელემენტებმა გაიაროს ყველა გაკვეთილი,,en,გამოცდილება და შესაძლებლობა,,en,ჩვენი სასწავლო გეგმა საშუალებას იძლევა,,en,გთავაზობთ,,en,რ,,en,espect - საქმიანობა, რომელიც დაფუძნებულია სხვებისა და ჩვენი გარემოს მიმართ,,en,ო,,pt,შესაძლებლობა - ეს არის ამბიციური და ქმნის დასამახსოვრებელ მომენტებს,,en,მოწიწება და საოცრება და მხიარული გამოცდილება ყველასთვის,,en,ე,,en,X,,en,სელენსია - ყველაფერში, რასაც ვაკეთებთ, ხარისხისა და მიღწევების ჩათვლით,,en,ე,,en,აქტივობების შეგროვება, რაც ენთუზიაზმს და სწავლის სიხარულს ქმნის, რაც სიცოცხლის განმავლობაში გაგრძელდება,,en,თ,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

Tგადასატანი უნარები - უნარების გამომუშავება, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა კონტექსტში,,en,ჰ,,en,იუმორი,,ht,საქმიანობა, რომელიც საშუალებას იძლევა გართობა და სიცილი,,en,სასწავლო გეგმის განხორციელება,,en,პერსონალი გეგმავს და განავითარებს საქმიანობას, რომელიც ემყარება წინასწარ სწავლას,,en,პროგრესი კვირიდან კვირამდე,,en,ტერმინიდან ვადამდე და წლიდან წლამდე უნდა იყოს მკაფიო და ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება ისწავლონ სწავლის შესახებ ასაკის შესაბამისი ფორმით,,en,ყოველკვირეული EYFS თემები ნაჩვენებია აქ,,en,ყოველკვირეული თემის გეგმა,,en,წელი,,en,სასწავლო გეგმის რუკა აქ არის,,en,სასწავლო გეგმის გავლენა,,en,ჩვენი სასწავლო გეგმის გავლენა აჩვენებს მოსწავლეების შედეგებს,,en,ისინი მიაღწევენ მნიშვნელოვნად ასაკს და გამოხატავენ ნდობას და თვითკონტროლს სოციალურ უნარებში,,en,მათ სურთ ისწავლონ და შეიძინონ კულტურული კაპიტალი, რაც უზრუნველყოფს მათ მომზადებას განათლების შემდეგი ეტაპისთვის,,en

Humour activities that enable fun and laughter

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our საბავშვო, Pre-School and Reception classes.

This link explains the EYFS t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2 and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… EYFS Year Plan – 2022-23

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

In Years 1 & 2 we follow the National Curriculum. This link explains the Primary National Curriculum Parents guide to National Curriculum (Rising Stars)

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

Assessment – ჩვენ ვაფიქსირებთ EYFS– ის მიღწევების მტკიცებულებებს EY Log– ზე,,en,დააწკაპუნეთ აქ მშობლის სახელმძღვანელოდ EY Log,,en,ჩვენ ვატარებთ რეგულარულ შეფასებებს,,en,მაგრამ არ მიიღოთ ოფიციალური SATS,,en,ჩვენ ვამზადებთ ჩვენს წელს,,en,მოსწავლეები,,en,პლუს, რომ ისინი კერძო კერძო სკოლებში მოხვდნენ წლისთვის,,en,ჩვენი სასწავლო გეგმის პოლიტიკა აქ არის,,en. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

In Years 1 & 2 we undertake regular assessments, but do not take formal SATS. We prepare our Year 1 & 2 pupils for the 7 Plus to get them into the private schools of choice for Year 3.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021