კონტაქტი

Საკონტაქტო ინფორმაცია,,en,Headteacher არის ქალბატონი S Goodwin,,en,თანათავმჯდომარე არის ქალბატონი ს მაკინტოში,,en:

Buckholt სახლი
25 შუა გზა
Harrow წლის Hill
HA2 0HW
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

The Headteacher is Mrs Suzanne Goodwin, the Co-Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh. The School Business Manager is Mrs Claire Blunt.