Hubungi kami

Contact Details:

Buckholt House
25 Jalan Tengah
Harrow di Bukit
Ha2 0HW
0208 422 2092

Email – info@roxethmead.com

Headteacher adalah Puan Suzanne Goodwin,,en,Co-Headteacher adalah Puan Sarah Mackintosh,,en,Pengurus Perniagaan Sekolah adalah Puan Claire Blunt,,en, the Co-Headteacher is Mrs Sarah Mackintosh. The School Business Manager is Mrs Claire Blunt.