ISI Inspection Report 2015

Clic aici to download the ISI report from 2015.

Click aici,,en,Raport Roxeth Mead FINAL iunie,,en,și aici pentru a încărca scrisoarea însoțitoare,,en,Scrisoarea către părinți rezultatul inspecției,,en Roxeth Mead FINAL report June 18 to download the ISI report from 2018 and here to down load the accompanying letter Letter to parents outcome of inspection 9.7.18