Job Vacancies

Cám ơn sự quan tâm của bạn,,en,Chúng tôi quảng cáo các bài đăng còn trống của mình trên INDEED,,en,Vui lòng tìm kiếm ở đó tên trường của chúng tôi để xem có những bài viết nào,,en,Tất cả các ứng viên phải hoàn thành đơn đăng ký,,en,Riêng C.V.s không được chấp nhận,,en.

We advertise our vacant posts on INDEED. Please search there for our school name to see what posts are available.

All applicants must complete an application form, C.V.s alone are not accepted.

Application Form for Staff Roxeth Mead

Please note that Roxeth Mead School is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and expects all staff and volunteers to share this commitment. Applicants will be subject to an enhanced DBS check.