Curriculum

Mục đích chương trình giảng dạy,,en,Tại Trường Roxeth Mead, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một ngôi trường khuyến khích con em mình trở thành những người học thành công,,en,cá nhân tự tin và đạt được thành công cá nhân,,en,Các nền tảng của việc học,,en,tạo nên ROXETH là nền tảng mà chương trình của chúng tôi được xây dựng,,en,Mục đích của chúng tôi là những yếu tố này chạy qua mọi bài học,,en,kinh nghiệm và cơ hội,,en,Chương trình học của chúng tôi cho phép,,en,đề nghị,,en,R,,en,mong đợi - các hoạt động bắt nguồn từ sự tôn trọng người khác và môi trường xung quanh chúng ta,,en,O,,pt,pportunity - đó là tham vọng và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ,,en,kinh ngạc và kinh ngạc và trải nghiệm vui vẻ cho tất cả,,en,e,,en,X,,en,độc thân - trong tất cả những gì chúng tôi làm bao gồm cả chất lượng và thành tựu,,en,E,,en,tổ chức các hoạt động tạo ra sự nhiệt tình và niềm vui học tập sẽ tồn tại lâu dài,,en,T,,en – At Roxeth Mead School our vision is to create a school which encourages its children to be successful learners, confident individuals and to achieve personal success. The building blocks of learning, which make up ROXETH are the foundations on which our curriculum is built. Our aim is that these elements run through every lesson, experience and opportunity.

Our curriculum allows / offers:

Respect – activities rooted in respect of others and our surroundings

Opportunity – that is ambitious and creates memorable moments, awe and wonder and joyful experiences for all

eXcellence – in all that we do including quality and attainment

Engaging activities that create enthusiasm and a joy of learning that will last life long

TKỹ năng có thể ransferable - trau dồi các kỹ năng có thể áp dụng trong nhiều bối cảnh,,en,H,,en,hài hước,,ht,các hoạt động mang lại niềm vui và tiếng cười,,en,Thực hiện chương trình giảng dạy,,en,Nhân viên lập kế hoạch và phát triển các hoạt động dựa trên sự học hỏi trước đó,,en,Tiến độ từ tuần này sang tuần khác,,en,thời hạn này sang học kỳ khác và năm này qua năm khác phải rõ ràng và trẻ em phải có thể nói về việc học của mình theo cách phù hợp với lứa tuổi,,en,Các Chủ đề EYFS hàng tuần được hiển thị tại đây…,,en,Kế hoạch chủ đề hàng tuần,,en,Năm,,en,Bản đồ chương trình giảng dạy ở đây,,en,Tác động của chương trình giảng dạy,,en,Tác động của chương trình giảng dạy của chúng tôi thể hiện trong kết quả của học sinh,,en,Các em đạt được thành tích cao so với lứa tuổi của mình và thể hiện sự tự tin, tự chủ trong các kỹ năng xã hội của mình,,en,Các em ham học hỏi và có vốn Văn hóa đảm bảo chuẩn bị tốt cho giai đoạn học tập tiếp theo của mình,,en

Humour activities that enable fun and laughter

 

Curriculum Implementation – Staff plan and develop activities that build on prior learning. Progress from week to week, term to term and year to year should be clear and children should be able to talk about their learning in an age appropriate way. We follow the Early Years Foundation Stage Curriculum in our Nursery, Pre-School and Reception classes.

We have designed a progressive curriculum outlined here++ Roxeth Progressive Curriculum

These links explain the EYFS:

t-par-590-a-parents-guide-to-the-statutory-framework-for-the-early-years-foundation-stage_ver_2

All-about-the-EYFS-PowerPoint-ifujx6

and the following link explains how children develop through it.

6.7534_DfE_Development_Matters_Report_and_illustrations_web__2_

tf-pa-1633970820-eyfs-development-matters-2020-with-checkpoints_ver_4

The weekly EYFS Topics are shown here… EYFS Year Plan – 2022-23

The breakdown of what is expected when is show here Development Matters Statements Ages and Stages

 

Curriculum Impact – The impact of our curriculum shows in the outcomes of the pupils. They achieve highly for their age and show confidence and self-control in their social skills. They are eager to learn and have Cultural Capital ensuring they are well prepared for their next stage of education.

Assessment – We record evidence of achievement on the EY Log. Click here for a parent Guide to the EY Log eyLog for Parents.

Our Curriculum Policy is here… RM Curriculum Policy Revised Jan 2021