Konkurse

Faleminderit për interesimin tuaj,,en,Ne reklamojmë postet tona të lira në INDEED,,en,Ju lutemi kërkoni atje për emrin e shkollës sonë për të parë se çfarë postimesh janë të disponueshme,,en,Të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë një formular aplikimi,,en,Vetëm C.V. nuk pranohen,,en.

We advertise our vacant posts on INDEED. Please search there for our school name to see what posts are available.

All applicants must complete an application form, C.V.s alone are not accepted.

Application Form for Staff Roxeth Mead

Please note that Roxeth Mead School is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and expects all staff and volunteers to share this commitment. Applicants will be subject to an enhanced DBS check.