Newsletters

Komunikimi me prindërit është i rëndësishëm,en,Ne komunikojmë çdo ditë përmes Eylog,en,ku do të shohin prindërit,en,Fotografitë,en,të fëmijës së tyre që merret me aktivitetet argëtuese të ditës,en,Ne gjithashtu do të dërgojmë letra dhe informacione përmes postës elektronike,en,Përveç,en,Ne botojmë një buletin në fund të secilës mandat të gjysmë,en,kështu që prindërit mund të marrin një aromë të asaj që po ndodh në të gjitha klasat në,en,dhe ku botojmë mesazhe të tjera,en,Ju lutemi klikoni këtu për të parë gazetat tona të fundit,en. We communicate daily through the EYLog, where parents will see photos of their child engaging in the fun activities of the day. We will also send letters and information via email.

In addition, we publish a newsletter at the end of each half term, so parents can get a flavour of what is happening across all classes in the Fidanishte and where we publish other messages.

Please click here to view our latest newsletters…

++ Roxeth May 2024

++ Roxeth March 2024 2

++ Roxeth February 2024

++ Roxeth October 2023

++ Roxeth July 2023