Pronarët e shkollave,,en,Shefi dhe pronarët mund të kontaktohen në,,en

Mrs Suzanne Goodwin – Chairman

Mrs Sarah Mackintosh

Mrs Claire Blunt

The Company, Roxeth Mead (Buckholt) Ltd is registered at 25 Rruga e Mesme, Harrow, Middlesex, 0HW HA2 02084222092.