Inspection Reports

Ndërsa ne tani kemi ri-regjistruar si një,en,Dhe jo një shkollë,en,Ne ende nuk kemi pasur një inspektim Ofsted,en,Raportet e mëparshme janë këtu,en Fidanishte and not a School, we have not yet had an Ofsted Inspection.

 

Previous reports are here…

EYR Inspection Report EIF

Please click here to download our latest inspection report from the ISI Roxeth Mead School PMV Report v5 2018-11-23 SP Final Report

Previous Reports can be found on the ISI Page via this link…

Roxeth Mead Shkolla :: Independent Schools Inspectorate (isi.net)