Lista e Stafit

EMRI KUALIFIKIMET VENDI I PUNËS
Alison Isaacs Znj BA (Hons) Leximi French, GSL (Southbank)

Pediatrike First Aid

Shef Mësues (Shkolla dhe EYFS)

Klasë 4 Mësues (orar të plotë)

Mrs Fiona Fuqia BA (Hons) Shqip Bradford, MA Mbretërve, Londër

Pediatrike First Aid

Nënkryetari

Klasë 3 Mësues (orar të plotë) (Shkolla dhe EYFS)

Mrs Kuki Amin BA (Gjobë) Post Diploma (Gjobë) Montessori Diploma (LMC)

Pediatrike First Aid

Klasë 2 Mësues EYFS (orar të plotë)
Mrs Ritu Kalsi BA (Punjab) NVQ3 fėmijėrinė dhe Edukim

Pediatrike First Aid

Klasë 1 Mësues EYFS (orar të plotë)
Mrs Linda O'Neill NNEB Stanmore

Pediatrike First Aid

Mësuesi EYFS Rookery (orar të plotë)
Mrs Casey Dalton BSc (Hons) QTS Matematikës Birmingham Klasa Mësues (me kohe te pjesshme)
Mrs Caroline Ellis BEC (Hatfield) IBT(2) Harrow NVQ 3 Vitet e para

RSA CIAIF Assoc CIM

IT Mësues (me kohe te pjesshme)

Mësimdhënia Asistent EYFS (me kohe te pjesshme)

Mesditë Mbikëqyrësi

Mrs Parminder Ghatora NVQ 3 CCLD Mësimdhënia Asistent EYFS (me kohe te pjesshme)

Mesditë Mbikëqyrësi

Mrs Sarah Payne Mësimdhënies EYFS (me kohe te pjesshme)

Mesditë Mbikëqyrësi

Mrs Shellina Gohill B.Sc.(Hons) Biologjike Kimi Kent Mesditë Mbikëqyrësi