Taksat

SHKOLLA E SHKOLLËS SË SHKOLLËS SË RRETHIT NGA SEPTEMBER,,en,TARIFAT QË DUHET TË LEXOJNË,,en,përfundimtar,,en 2019

There are 3 terms per year and each term is approximately 11 weeks long.

There are always 33 weeks in a year.

Please click here for the fees list

+FEES ROXETH MEAD SEPT 2019 (1.6 final)